Hisense
Hisense

Cookies

1 Политика за користење колачиња

Оваа политика е лоцирана и јавно e достапна преку нејзино објавување на www.mk.hisense.com. Компанијата си дава право да ја промени или да ја усвои политиката за користење колачиња во кое било време, без претходна консултација или известувања до лицето. Меѓутоа, како што се менува политиката за користење колачиња, корисникот повторно ќе биде поттикнат да даде согласност за политиката за користење колачиња.

2 Што се тоа колачиња?

За речиси секоја модерна веб-страница да работи правилно, таа треба да собере одредени основни информации за своите корисници. За да го направи ова, страницата ќе создаде колачиња – мали текстуални датотеки што се чуваат на корисничкиот компјутер. Овие колачиња се дизајнирани за да овозможат веб-страницата да ги препознае своите корисници при следните посети или да овласти други назначени веб-страници да ги препознаат овие корисници заради одредена цел.

Колачињата извршуваат многу различни работи, а тоа овозможува вашето искуство со интернет да биде многу потековно и поинтерактивно. На пример, тие може да се користат за да се запаметат вашите преференции на страниците што често ги посетувате, да се запомни вашиот идентитет и содржината на вашата кошничка за купување, и така да ви помогнат поефикасно да се движите по страниците. Тие, исто така, помагаат да бидете сигурни дека рекламите што ги гледате на интернет се порелевантни за вас и за вашите интереси. Некои собрани податоци се дизајнирани да детектираат шеми на прелистување и приближна географска локација за да го подобрат искуството на корисниците.

3 Како ги користиме колачињата на нашата веб-страница?

Постојат различни видови колачиња што ги користи веб-страницата.

  1. Во првата категорија ги вбројуваме неопходните колачиња – овие колачиња се присутни за да ја направат веб-страницата корисна, овозможувајќи извршување на основните функции како навигација на страницата и пристап до безбедните области на веб-страницата. Веб -страницата не може да функционира правилно без овие колачиња. Kолачињата од oваа група можеме само да ги прочитаме. Тие помнат дали веќе сте се согласиле со (или сте ја одбиле) политиката за колачиња на веб-страницата.

    Постојат некои колачиња што ги вклучуваме за да функционираат одредени веб-страници. Поради оваа причина, ним не им треба вашата согласност. Особено колачињата за автентификација и техничките колачиња побарани од одредени ИТ-системи.

    Колачињата за автентификација се задржуваат кога се најавувате на страницата користејќи го нашиот сервер за автентификација. Кога го правите ова, ја прифаќате соодветната политика за приватност.

  2. Колачињата во втората категорија се нарекуваат колачиња за статистика кои се користат за да ни дадат информации како посетителите комуницираат со веб-страницата. Овој тип колачиња се собираат анонимно. Ние ги користиме овие колачиња само за внатрешни истражувања за тоа како би можеле да ја подобриме услугата што им ја даваме на корисниците на нашата веб-страница. Овие колачиња само проценуваат како комуницирате со нашата веб-страница како анонимен корисник (собраните податоци не го откриваат вашиот идентитет). Податоците собрани од анонимните колачиња не се откриваат на трети страни или не се користат за каква било алтернативна намена. Анонимните податоци, по договор, може да се поделат со изведувачи кои работат на проекти за комуникација.

  3. Третата група колачиња се колачиња за маркетинг и се користат за следење на посетителите низ веб-страниците. Намерата на овие колачиња е да прикажат податоци кои се релевантни и вклучуваат индивидуален корисник, и со тоа имаат поголема вредност за издавачите и огласувачите од трети страни.

  4. Во последната група се вбројуваат некласифицираните колачиња, кои претставуваат колачиња во процесот на класификација, заедно со давателите на одделни колачиња.

Сите колачиња што ги користиме се дефинирани и опишани според табелата потаму.

3.1 Есенцијални колачиња

Име Сервис Намена Времетрање Тип
ASP.NET_SessionId Microsoft .NET Колаче за сесија на платформа за општа намена, што се користи од страници напишани со технологии базирани на Microsoft .NET. Обично се користи за одржување на анонимизирана корисничка сесија од страна на серверот. Сесија сопствено
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Microsoft .NET Името на ова колаче обично се поврзува со употреба во вид на колаче за сесија на платформа за општа намена, што се користи од страници напишани со технологии базирани на Microsoft ASP. Структурата на името на колачето има заеднички корен – ASPSESSIONID, проследен со серија уникатни букви. Обично се користи за одржување на анонимизирана корисничка сесија од страна на серверот. Сесија сопствено
JSESSIONID Microsoft .NET Колаче за сесија на платформа за општа намена, што се користи од страници напишани во JSP. Обично се користи за одржување на анонимна корисничка сесија од страна на серверот. Сесија сопствено
tmr_lvidTS Microsoft .NET Колаче на прва страна во време на креирање ID на посетител. Се користи заедно со tmr_lvid. 333 дена сопствено
user-id_1.0.5_lr_lruid Microsoft .NET 1 месец сопствено
ROUTE Microsoft .NET Ова колаче е поставено кога JSESSIONID е поставен за да обезбеди најдобра можна стабилност и перформанси при навигацијата низ веб-страницата. Колачето не содржи информации за лични податоци. Сесија сопствено
ROUTEID.8f757b4224e266b146f6f4bf4d720220 Microsoft .NET Колачиња на серверот кои одредуваат која содржина на серверот се сервира. Сесија сопствено
didomi_token Didomi Ги памети параметрите за колаче. 1 година 3 страна

3.2. Аналитички колачиња

Име Сервис Намена Времетрање Тип
__utma Google Analytics Ова е едно од четирите главни колачиња поставени од услугата Google Analytics што им овозможува на сопствениците на веб-страницата да го следат однесувањето на посетителите и да ги мерат перформансите на страницата. Ова колаче стандардно трае 2 години и прави разлика помеѓу корисниците и сесиите. Порано се користеше за пресметување на нови и повратни статистики во врска со посетителите. Колачето се ажурира секогаш кога податоците се праќаат до Google Analytics. Животниот век на колачето може да го приспособат сопствениците на веб-страниците. 730 3 страна
__utmb Google Analytics Ова е едно од четирите главни колачиња поставени од услугата Google Analytics што им овозможува на сопствениците на веб-страницата да го следат однесувањето на посетителите и да ги мерат перформансите на страницата. Ова колаче одредува нови сесии и посети и истекува по 30 минути. Колачето се ажурира секогаш кога податоците се праќаат до Google Analytics. Секоја активност на корисникот во рок од 30 минути ќе се смета како една посета, дури и ако корисникот ја напушти и потоа се врати на страницата. Враќање по 30 минути ќе се смета за нова посета, но како повратна посета. Сесија 3 страна
__utmc Google Analytics Ова е едно од четирите главни колачиња поставени од услугата Google Analytics што им овозможува на сопствениците на веб-страницата да го следат однесувањето на посетителите и да ја мерат работата на страницата. Не се користи на повеќето сајтови, но е поставена да овозможи интероперабилност со постарата верзија на кодот на Google Analytics позната како Urchin. Во овие постари верзии, ова колаче се користеше во комбинација со колачето __utmb, за да се идентификуваат нови сесии/посети за посетителите што се враќаат. Кога се користи од Google Analytics, ова секогаш претставува Колаче за сесија кое се уништува кога корисникот го затвора својот прелистувач. Онаму каде што се гледа како Постојано колаче, тоа е така затоа што веројатно станува збор за различна технологија што го поставува колачето. Сесија 3 страна
__utmt Google Analytics Ова колаче е поставено од Google Analytics. Според нивната документација, се користи за намалување на стапката на барање за услугата – ограничување на собирањето податоци на локациите со висока сообраќајна фреквенција. Истекува по 10 минути. Сесија 3 страна
__utmz Google Analytics Ова е едно од четирите главни колачиња поставени од услугата Google Analytics што им овозможува на сопствениците на веб-страницата да ја следат мерата на однесувањето на посетителите за перформансите на страницата. Ова колаче го идентификува изворот на сообраќајот до страницата – така што Google Analytics може да им каже на сопствениците на страницата од каде доаѓаат посетителите кога пристигнуваат на страницата. Колачето има животен век од 6 месеци и се ажурира секогаш кога податоците се праќаат до Google Analytics. 183 3 страна
_ga Google Analytics Ова име на колаче е поврзано со Google Universal Analytics – што е значително ажурирање на почесто користената аналитичка услуга на Google. Ова колаче се користи за разликување единствени корисници со доделување случајно генериран број како идентификатор на клиентот. Вклучен е во секое барање за страница на страницата и се користи за пресметување на податоци за посетители, сесии и кампањи за извештаите за аналитика на страниците. Стандардно е поставено да истекува по 2 години, иако ова може да се приспособи од сопствениците на веб-локациите._ga 730 3 страна
_gat_UA- Google Analytics Ова е шематски тип на колаче, поставено од Google Analytics, каде што шаблонскиот елемент на името го содржи единствениот идентитетски број на сметката или на веб-страницата на која тоа се однесува. Се чини дека е тоа еден вид варијација на колачето _gat што се користи за ограничување на количината на податоци снимени од Google на веб-страниците со висок волумен на сообраќај. Session/Сесија 3 страна
_gat_UA-nnnnnnn-nn Google Analytics Ова е шематски тип на колаче поставено од Google Analytics, каде што шаблонскиот елемент на името го содржи единствениот идентитетски број на сметката или на веб-страницата на која тоа се однесува. Се чини дека претставува варијација на колачето _gat што се користи за ограничување на количината на податоците снимени од Google на веб-страниците со голем волумен на сообраќај. Сесија 3 страна
_gclxxxx Google Analytics Колаче за следење конверзии на Google 90 3 страна
_gid Google Analytics Ова име на колаче е поврзано со Google Universal Analytics. Се користи за складирање и ажурирање на единствена вредност за секоја посетена страница._gid 1 3 страна
_hjAbsoluteSessionInProgress HotJar Ова колаче се користи од HotJar за откривање на првата сесија за преглед на страница на одреден корисник. Ова е знаменце Точно/Неточно поставено од колачето. Сесија 3 страна
_hjFirstSeen HotJar Ја идентификува првата сесија на одреден нов корисник на веб-страницата покажувајќи дали Hotjar го гледа овој корисник првпат или не. Сесија 3 страна
_hjid HotJar Hotjar-колаче. Ова колаче се поставува кога клиентот првпат ќе слета на страницата со потпис Hotjar. Се користи за опстојување на случајниот кориснички ID, единствен за таа локација на прелистувачот. Ова осигурува дека однесувањето при следните посети на истата локација ќе му се припише на истиот кориснички ID. 1 year/1 година 3 страна
_hjIncludedInPageviewSample HotJar Ова колаче е поставено да му даде до знаење на Hotjar дали тој посетител е вклучен во примерокот на податоци дефиниран со ограничувањето за преглед на вашата страница. Сесија 3 страна
_hjIncludedInSessionSample HotJar Ова колаче е поставено да му даде до знаење на Hotjar дали тој посетител е вклучен во земање примероци на податоци дефинирани со дневната граница на сесии на вашата страница. Сесија 3 страна
_hjTLDTest HotJar Кога ќе се појави потписот Hotjar, се обидуваме да ја одредиме најгенеричката патека за колачиња што треба да ја користиме, наместо името на домаќинот на страницата. Ова е направено за да може колачињата да се споделуваат низ поддомените (каде што е тоа применливо). За да го одредиме ова, се обидуваме да го складираме колачето _hjTLDTest за различни алтернативи на поднизите на URL-то додека не успее. По оваа проверка, колачето се отстранува. Сесија 3 страна

3.3. Маркетинг колачиња

Име Сервис Намена Времетрање Тип
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Google Analytics Колаче користено од Google Analytics за да ја намали стапката на барања. Сесија 3 страна
_fbp Facebook Facebook го користи за да испорача серија на рекламни производи, како што е наддавање во реално време од трети лица како огласувачи. 90 3 страна
Facebook Facebook Овој домен е во сопственост на Facebook, кој претставува најголемиот сервис за социјално вмрежување во светот. Како третостран домаќин-опслужувач, тој најчесто собира податоци за интересите на корисниците преку графичките контроли како што е копчето „Ми се допаѓа“/'Like' што се наоѓа на многу веб-страници. Ова се користи за сервирање насочено рекламирање на своите корисници кога се најавени на неговите услуги. Во 2014 година, исто така, почна да опслужува рекламирање насочено кон однесувањето на други веб-страници, слично на повеќето посветени компании на онлајн-маркетинг. Сесија 3 страна
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформа за деловно вмрежување. Обично дејствува како третостран домаќин каде што сопствениците на веб-страниците поставиле едно од неговите копчиња за споделување содржина на нивните страници, иако неговата содржина и услугите може да се вградат на други начини. Иако таквите копчиња додаваат функционалност на веб-страницата на која се наоѓаат, колачињата се поставуваат без оглед на тоа дали посетителот има или не активен профил на Linkedin или дали се согласува со нивните правила и услови. Поради оваа причина, тој е првенствено класифициран како домен за следење/таргетирање. 30 3 страна
bcookie LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформа за деловно вмрежување. Обично дејствува како третостран домаќин каде што сопствениците на веб-страниците поставиле едно од неговите копчиња за споделување содржина на нивните страници, иако неговата содржина и неговите услуги може да се вградат на други начини. Иако таквите копчиња додаваат функционалност на веб-страницата на која се наоѓаат, колачињата се поставуваат без оглед на тоа дали посетителот има или нема активен профил на Linkedin или дали се согласува со нивните правила и услови. Поради оваа причина, тој е првенствено класифициран како домен за следење/таргетирање. 731 3 страна
bscookie LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформа за деловно вмрежување. Обично дејствува како третостран домаќин каде што сопствениците на веб-страниците поставиле едно од неговите копчиња за споделување содржина на нивните страници, иако неговата содржина и услуги може да се вградат на други начини. Иако таквите копчиња додаваат функционалност на веб-страницата на која се наоѓаат, колачињата се поставуваат без оглед на тоа дали посетителот има или нема активен профил на Linkedin или дали се согласува со нивните правила и услови. Поради оваа причина, тој е првенствено класифициран како домен за следење/таргетирање. 731 3 страна
CONSENT YouTube YouTube е платформа во сопственост на Google за хостирање и споделување видеа. YouTube собира податоци за корисниците преку видеа вградени во веб-страниците, кои се собираат со податоци за профилот од други услуги на Google со цел да им се прикажува насочено рекламирање на веб-посетителите низ еден широк опсег на нивни и други веб-страници. 6141 3 страна
IDE Doubleclick (Google) Овој домен е во сопственост на Doubleclick (Google). Главната деловна активност е: Doubleclick е рекламна размена на наддавања на Google во реално време. 390 3 страна
lang LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформата за деловно вмрежување. Овој поддомен е поврзан со маркетинг-услугите на LinkedIn кои им овозможуваат на сопствениците на веб-страниците да добијат увид во типовите на корисници на нивната страница врз основа на податоците од профилот на LinkedIn, за да го подобрат таргетирањето. 0 3 страна
li_gc LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформата за деловно вмрежување. Обично дејствува како третостран домаќин при што сопствениците на веб-страниците поставиле едно од неговите копчиња за споделување на содржината на нивните страници, иако неговата содржина и неговите услуги може да се вградат на други начини. Иако таквите копчиња додаваат функционалност на веб-страницата на која се наоѓаат, колачињата се поставуваат без оглед на тоа дали посетителот има или нема активен профил на Linkedin или дали се согласува со нивните правила и услови. Поради оваа причина, тој е првенствено класифициран како домен за следење/таргетирање. 728 3 страна
lidc LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформата за деловно вмрежување. Обично дејствува како третостран домаќин при што сопствениците на веб-страниците поставиле едно од неговите копчиња за споделување на содржината на нивните страници, иако неговата содржина и неговите услуги може да се вградат на други начини. Иако таквите копчиња додаваат функционалност на веб-страницата на која се наоѓаат, колачињата се поставуваат без оглед на тоа дали посетителот има или нема активен профил на Linkedin или дали се согласува со нивните правила и услови. Поради оваа причина, тој е првенствено класифициран како домен за следење/таргетирање. 1 3 страна
remixir VK (Vkontakte) Поврзан маркетинг домен за упатување. 0 3 страна
remixlang VK (Vkontakte) Поврзан маркетинг домен за упатување. 372 3 страна
test_cookie Doubleclick (Google) Овој домен е во сопственост на Doubleclick (Google). Главната деловна активност е: Doubleclick е рекламна размена на наддавања на Google во реално време. Session/Сесија 3 страна
UserMatchHistory LinkedIn Овој домен е во сопственост на LinkedIn, платформата за деловно вмрежување. Обично дејствува како третостран домаќин при што сопствениците на веб-страниците поставиле едно од неговите копчиња за споделување на содржината на нивните страници, иако неговата содржина и неговите услуги може да се вградат на други начини. Иако таквите копчиња додаваат функционалност на веб-страницата на која се наоѓаат, колачињата се поставуваат без оглед на тоа дали посетителот има или нема активен профил на Linkedin или дали се согласува со нивните правила и услови. Поради оваа причина, тој е првенствено класифициран како домен за следење/таргетирање. 30 3 страна
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Ова колаче се користи како единствен идентификатор за следење на гледањето видеа. 180 3 страна
YSC YouTube YouTube е платформа во сопственост на Google за хостирање и споделување видеа. YouTube собира кориснички податоци преку видеа вградени во веб-страниците кои се собираат со податоци за профилот од други услуги на Google со цел да се прикаже насочено рекламирање за веб-посетителите низ широк опсег на нивните и на други веб-страници. Сесија 3 страна

3.4. Некласифицирани колачиња

Име Сервис Намена Времетрање Тип
_utmv######### Google Analytics Ова е едно од четирите главни колачиња поставени од сервисот Google Analytics што им овозможува на сопствениците на веб-страниците да го следат однесувањето на посетителите и да ги мерат перформансите на страницата. Ова колаче одредува нови сесии и посети и истекува по 30 минути. Колачето се ажурира секогаш кога податоците се праќаат до Google Analytics. Секоја активност на корисникот во рок од 30 минути ќе се смета како една посета, дури и ако корисникот ја напушти и потоа се врати на страницата. Враќањето по 30 минути ќе се смета за нова посета, но ќе се регистрира како посетител повратник. Сесија 3 страна
last_visit Google Analytics Содржи единствен идентификатор (ID) што му овозможува на Google да ги запомни вашите поставки и други информации. 1000 3 страна
__upin .x01.aidata.io Се користи за доставување реклами порелевантни за корисникот. 730 3 страна
__upints .x01.aidata.io Се користи за доставување реклами порелевантни за корисникот. 730 3 страна
_hjIncludedInPageviewSample HotJar Ова колаче е поставено да му даде до знаење на Hotjar дали тој корисник е вклучен во земањето примероци од податоците дефинирани со ограничувањето за преглед на вашата страница. Сесија 3 страна
_hjIncludedInSessionSample HotJar Ова колаче е поставено да му даде до знаење на Hotjar дали тој корисник е вклучен во земањето примероци од податоците дефинирани со дневната граница на сесии на вашата страница. Сесија 3 страна
tuuid BidSwitch Колачињата BidSwitch собираат информации за сообраќајот на веб-страницата и за интеракциите со страницата. На овој начин, можеме да им понудиме на корисниците подобро искуство. 3650 3 страна
uid Oracle Колачињата AddThis собираат информации за сообраќајот на веб-страницата и за интеракциите со страницата. На овој начин, можеме да им понудиме на корисниците подобро искуство. 365 3 страна
uid-legacy Oracle Овие колачиња може да бидат поставени преку нашата страница од нашите рекламни партнери. Тие може да бидат користени од тие компании за да изградат профил за вашите интереси и да ви прикажуваат релевантни реклами на други сајтови. Тие директно не складираат лични информации, туку се засноваат на уникатно идентификување на вашиот прелистувач и интернет-уред. Ако не дозволувате проток на овие колачиња, ќе доживеете помало насочување во поглед на рекламирањето. 365 3 страна

4 Колачиња на трета страна

Некои од нашите страници може да прикажуваат содржина од надворешни провајдери (на пример, YouTube, Facebook, Twitter). За да ја видите оваа содржина на трета страна, прво мора да ги прифатите нивните специфични услови. Ова исто така ја вклучува нивната политика за колачиња, над која ние немаме контрола. 

За да добиеме податоци поврзани со сообраќајот на веб-страницата (т. е. бројот на посетители, страниците што тие ги посетуваат, времето што го поминале задржувајќи се на страницата), ние ги користиме услугите на Гугл-аналитиката (Google Analytics). Ние, исто така, може да користиме колачиња од трети страни за да ни помогнат во истражувањето на пазарот, подобрувањето на функционалноста на веб-страницата и да обезбедиме помош за поддршка на страницата. Слободно можете да ги приспособите поставките на прелистувачот за да ја блокирате употребата на колачиња од трети страни. Ова може да има ефект врз функционалноста на страницата или врз некои нејзини делови. За повеќе информации за тековните политики за користење колачиња од трети страни, ве молиме посетете ги:

5 Користени други алатки за аналитика

Нема други алатки за анализа што се користат или се имплементираат за да се обезбеди дополнително следење или собирање податоци.

6 Ремаркетинг

Ние ги користиме колачињата обезбедени со посета на нашата веб-страница за услугата за ремаркетинг на Гугл-рекламирање (Google Ads).

7 Други технологии за следење

Не се користат други сервиси за следење.

8 Како да ги контролирате колачиња

Ако сакате да го промените начинот на кој прелистувачот ги користи колачиња, вклучувајќи и блокирање или бришење на колачињата од која било веб-страница, тоа можете да го направите со промена на параметрите на прелистувачот.

За да ги контролирате колачињата, повеќето прелистувачи ви дозволуваат или да ги прифатите или да ги отфрлите сите колачиња, да прифаќате само одредени типови колачиња или да ве потсетуваат секој пат кога некој сајт сака да зачува колаче. Исто така, лесно е да ги избришете колачињата што веќе се зачувани на вашиот уред преку прелистувач. Процесот на контрола и бришење колачиња варира во зависност од тоа кој прелистувач го користите. За да дознаете како да го направите тоа со одреден прелистувач, можете да ја користите функцијата за помош на прелистувачите или можете да ја посетите URL-адресата: www.aboutcookies.org, која објаснува, чекор по чекор, како да ги контролирате и да ги бришете колачиња во повеќето прелистувачи.